Kale Kilit, Güngören’de bulunan 35.000 m2 kapalı alana sahip entegre üretim tesislerinde, 1630 çalışanı ile tüketiciye daha güvenli bir hayat sunmak için güvenlik sistemleri üretmektedir.

Her geçen gün yatırımlarına hız vererek büyüyen Kale Kilit, ulusal ve bölgesel yatırım gücüyle ülke ekonomisine ciddi katkılar sağlarken, sanayi üretiminde çok önemli bir rol oynamaktadır.

Kale Kilit, sac dilme ve boy kesme, preshane, elektrostatik toz boya, pirinç, nikel, krom, çinko ve bakır kaplama, talaşlı imalat, zamak enjeksiyon, otomat, özel amaçlı pirinç işleyen tezgahları ve montaj hatlarından oluşan entegre bir tesise sahip olup, ihtiyaç duyduğu her türlü kesme ve enjeksiyon kalıp üretim ve revizyon çalışmalarını kendi bünyesinde yapabilmektedir.

Teknolojiyi yakından takip eden ve makine parkını bu paralelde geliştiren Kale Kilit, sahip olduğu iş gücü, bilgi ve deneyim desteği ile günde 100.000 adet'in üzerinde kilit/silindir üretim kapasitesine sahiptir.

Kale Kilit, çağın gereksinimlerine uygun olarak, üretiminin her aşamasını özel sistemler sayesinde izlemekte ve kontrol altında tutmakta, yalın üretim felsefesinin ışığı altında birçok sistemi kendine özgü uyarlayarak uygulamaktadır. Bu amaçla kurduğu “Kale Üretim Sistemi”nin başarısını, inovasyonlarına ve yetenekli, gelişime açık, genç mühendis potansiyeline dayandırmaktadır.

Kale Kilit, Ar-Ge faaliyetleri ve teknolojik yatırımları ile kendini sürekli yenilemektedir. Tüketicinin kendini güvende hissetmesi, Kale Kilit'in başlıca amaçları arasında bulunmaktadır. Ham madde ve yardımcı malzemelerde ise kalite düzeyini, yeni gelişimleri de takip ederek arttırırken, her zaman müşteriye en kaliteli ürünün ulaştırılması adına malzeme ve tedarik zinciri yönetimini geliştirmektedir.

Ayrıca, TS EN ISO 9001:2008, TS EN 12209, TS EN 1303, Rusya GOST R, TS EN 14846,KITEMARK ve Hollanda SKG belgeleri ile uygunluk ve sağlamlığını garanti altına almaktadır. Ürünlerine verilen 5 yıllık garanti süresi de kaliteye güvenin bir diğer göstergesidir.

Yenilikçi anlayışı ile her geçen gün hedefini büyüten Kale Kilit, dünya güvenlik çözümleri piyasasında, mekanik kilitler düzeyinde yakaladığı başarıyı liderliğe taşımak,elektromekanik kilit ve elektronik kilit segmentinde söz sahibi konuma gelme hedeflerini, bu hedeflere ulaşıp sürekli orada kalarak sonsuza kadar taşıyacaktır.

Kalite Politikası

Kale Endüstri Holding olarak; kilit, silindir, elektronik kilit, çelik kapı, para kasası, yangın kapısı ve pencere sistemleri sektörlerinde sürekli iyileştirmeyi kalitenin en önemli koşulu kabul ederek, Kalite Yönetim Sisteminin her kademesinde gözden geçirmelerle bunu sağlamak;

Etkin yönetim, iletişim ve eğitim donanımı ile bilinçlendirilen çalışanların katılım ile iç ve dış müşteri memnuniyetini sağlayıp, müşteri ihtiyaç ve beklentilerini karşılayarak sürekliliği sağlamak, müşteri memnuniyetini arttırmak.

Sektörünün ilgili ulusal ve uluslar arası mevzuatlara ve yasal düzenlemelere uygun çalışma düzeni ile toplumun mutluluğuna katkıda bulunmak.

Gelişen dünya teknolojilerini eğitimli ve yetkin personel ile takip etmek,

Kalite Yönetim Sisteminin bir parçası olan tedarikçiler ile iyi iletişim kurarak uygun kalitede girdi ürün kullanmak,

Çalışanlarına gerekli kaynakları ve iyi çalışma ortamını sağlayarak Kalite Yönetim Sisteminin sürekliliğini sağlamak,Kale yönetici ve çalışanlarının ortak görevidir.

Kale kalite politikasının temel ilkesi; doğal kaynakları etkin ve verimli kullanarak, gelecek nesillere temiz bir dünya bırakma ve sürdürülebilir kalkınmadır.